GİZLİLİK/KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI VE İLETİŞİM İZNİ

Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikasının ve İletişim İzni’nin Amacı Bu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası;

  • a. Sigortam Teklif’in online online platformu olan “sigortamteklif.com”’nun ne tür kişisel veriler topladığını,
  • b. bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını,
  • c. “sigortamteklif.com”’nun kişisel verilerinizi kimlerle paylaşabileceğini,
  • d. “sigortamteklif.com”’nun işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi,
  • e. Elektronik ticari ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerinizi nasıl değiştirebileceğinizi açıklamaktadır.

İşlenen Kişisel Verileriniz ve Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı

Sigortam Teklif’in online poliçe platformu olan “sigortamteklif.com”, kullanıcılarına daha iyihizmet verebilmek amacıyla ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi veBu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat,6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere,ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü ve hizmet standartları çerçevesinde; söz konusuamaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi, size daha iyi hizmet verilebilmesini veistatistiki çalışmalar yapılabilmesini sağlayacak kişisel verilerinizi (ad, soyad, doğum tarihi,cep telefonu numarası, sabit telefon numarası, e-posta, cinsiyet, adres, sosyal medyahesaplarıyla bağlanılması durumunda üyenin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiğibilgiler de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kullanıcıyı doğrudan veya dolaylıolarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgi) sizlerden talep etmektedir. Bu kişiselveriler sigortamteklif.com hizmetlerinden yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden, işbuGizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ile belirlenen amaçlar vekapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İşlenen kişisel verilerinizin neler olduğunu, işleme amacı doğrultusunda kullanılıpkullanılmadığını, yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek, eksik veya yanlış işlenen kişisel verileriniz söz konusu ise veya işlenen kişiselverilerinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verilerinizi değiştirmek, güncellemekve/veya silmek, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesinitalep etmek amacıyla, sigortamteklif.com websitesi, mobil uygulaması ve mobil sitesi içindeki [email protected] adresine bildiri yapabilir ve gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silmegibi işlemleri yapabilirsiniz. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarıncasahip olduğunuz diğer haklar saklıdır.

Kişisel Veri Saklama Süresi

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığınailişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiyeilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yılsaklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından veya talebinizüzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Çerez (Cookie) Kullanımı

“sigortamteklif.com”, ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek, ziyaretçilerini online poliçe platformunun faydalarından istifade ettirmek amacıyla ve yasal yükümlülüğüçerçevesinde, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ilebelirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak,işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır. Gezinme bilgilerinizitoplama amacıyla kullandığımız çerezler (cookie) hakkında bilgi, sigortamteklif.comwebsitesine/mobil sitesine ilk defa giriş yaptığınızda veya mobil uygulamasını telefonunuza veyatabletinize yüklediğinizde “açılır pencere (pop-up ekran)” ile verilecektir.

Çerezler, “sigortamteklif.com” web Sitesini ziyaret ettiğinizde veya mobil uygulamayı ceptelefonunuza yüklediğinizde veya mobil sitesi’nden bağlandığınızda, internet tarayıcınıztarafından yüklenen ve bilgisayarınız, cep telefonunuz veya tabletinizde saklanan küçük bilgiparçacıklarını içeren metin dosyalarıdır.

“sigortamteklif.com”, size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, websitesinin veya mobil uygulamanın içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizibelirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki üyelik kullanımgeçmişinizi izlemektedir. “sigortamteklif.com”, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgilergibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgilerieşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerlebirlikte kullanabilir. Söz konusu eşleştirme ve kullanma yalnızca işbu Gizlilik/KişiselVerilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dahilindekalacaktır.

Çerez Çeşitleri

“sigortamteklif.com”, web sitesinde, mobil uygulamasında ve mobil sitesinde oturum çerezleri vekalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer.Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. İnternet tarayıcınızın "yardım"dosyasında verilen talimatları izleyerek veya “www.allaboutcookies.org” veya“www.youronlinechoices.eu” adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturumçerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerinireddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı ve mobil sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz,fakat web sitesinin, mobil uygulamanın ve mobil sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsinizveya erişiminiz sınırlı olabilir. Mobil uygulamada söz konusu durum değişkenlikgösterebilmektedir.

“sigortamteklif.com” Çerezleri Nasıl Kullanılmaktadır

“sigortamteklif.com” çerezleri;

  • a. a. yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesikullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım:
  • i. parolanızı kaydeden ve web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi oturumunuzun sürekli açıkkalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetindenkurtaran çerezleri ve
  • ii. web sitesine/mobil uygulamaya/mobil sitesine daha sonraki ziyaretlerinizde sizihatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir,
  • b. “sigortamteklif.com”’a nereden bağlandığınız, web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesiüzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini/mobiluygulamayı/mobil sitesini nasıl kullandığınızın izlenmesi dahil olmak üzere; websitesini/mobil uygulamayı/mobil siteyi nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır,
  • c. ilgi alanlarınıza ve size daha uygun içerik ve reklamları sunmak için, diğer bir ifadeile hedeflenmiş reklam/tanıtım amacıyla kullanır. Bu şekilde, “sigortamteklif.com” websitesini, mobil uygulamasını veya mobil sitesini kullandığınızda size daha uygun içerikleri,kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden istemediğinizi belirttiğiniz içerikveya fırsatları bir daha sunmaz. “sigortamteklif.com”, çerezler yoluyla elde edilenbilgileri üyelerimizden topladığımız kişisel verilerle eşleştirir.

“sigortamteklif.com” üçüncü taraf çerezlerini reklam ve yeniden hedefleme için nasılkullanmaktadır?

“sigortamteklif.com” çerezleri ayrıca; arama motorlarını, “sigortamteklif.com” web sitesini,mobil uygulamasını veya mobil sitesi ve/veya “sigortamteklif.com”’un reklam verdiği websitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için“reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklam teknolojisi, size özelreklamlar sunabilmek için web sitesine/mobil uygulamaya/mobil sitesine ve“sigortamteklif.com”’un reklam verdiği web sitelerine/mobil/mobil sitesi uygulamalarınayaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken,“sigortamteklif.com”’un sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü tarafçerezi yerleştirilebilir. “sigortamteklif.com”’un web sitesi/mobil uygulaması/mobil sitesiayrıca; Google, Inc. ("Google") tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan GoogleAnalytics kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin web sitesini/mobiluygulamayı/mobi sitesini nasıl kullandıklarını analiz etmek amacıyla kullanır. Bu websitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini kullanımınızla ilgili bilgiler (IP adresiniz dahil)Google'a aktarılarak Google tarafından ABD'deki sunucularda saklanmaktadır. Google bu bilgileriweb sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini kullanımınızı değerlendirmek, “sigortamteklif.com”web sitesi/mobil uygulama/mobil site faaliyetini derlemek ve web sitesi/mobil uygulama/mobilsitesi faaliyeti ve internet kullanımıyla ilgili başka hizmetler sağlamak amacıylakullanacaktır. Fakat IP adresinizi Google tarafından depolanan diğer verilerleeşleştirmeyecektir. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetmeseçenekleri dahil), şu adresi ziyaretedebilirsiniz://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect Bunun yanı sıra sizler içinilginizi çekebilecek reklamları size sunabilmek amacıyla, Facebook ile de özel hedef kitleoluşturmak amacıyla, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nikabul etmekle, “sigortamteklif.com” ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizden e-postaadresiniz Facebook ile paylaşılmaktadır. e-Posta adresinizi Facebook'a yüklemeden ve iletmedenönce, hash yöntemiyle Facebook tarafından yerel olarak sistemimizde şifrelenir. Facebook ilepaylaşılan Hash Yöntemiyle Şifrelenen e-posta adresiniz, yalnızca eşleştirme işlemi içinkullanılacaktır. Üçüncü taraflarla veya diğer reklam verenlerle paylaşılmaz ve eşleştirme işlemitamamlandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede Facebook sistemlerinden silinirler. Facebook,(a) kişisel veriniz Facebook sistemlerinde bulunduğu sürece verilerin güvenliğini ve bütünlüğünükorumak ve (b) Facebook sistemlerinde bulunan kişisel verinize yanlışlıkla veya yetkisiz olarakerişilmesine ve verinizin yanlışlıkla veya yetkisiz olarak kullanılmasına, değiştirilmesine veyaifşa edilmesine karşı korumak için geliştirilen teknik ve fiziksel güvenlik önlemlerini deiçerecek şekilde, özel hedef kitlenizi ("özel hedef kitleniz") oluşturan Hash YöntemiyleŞifrelenen Verilerin ve Facebook Kullanıcı Kimliği koleksiyonunun gizliliğini ve güvenliğinisağlayacaktır. Ayrıca, izniniz olmadan veya yasalar gerektirmediği sürece, Facebook üçüncütaraflara veya diğer reklam verenlere özel hedef kitleniz için erişim veya bilgi vermez, özelhedef kitle bilgilerinizi kullanıcılarımız hakkındaki bilgilere eklemez veya ilgi alanına dayalıprofiller oluşturmaz ya da özel hedef kitlenizi size hizmet sunmanın haricinde kullanmaz.Facebook özel hedef kitleler koşulları içinhttps://www.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos.php?_=_ adresini, Facebook Gizlilikİlkeleri için https://www.facebook.com/privacy/explanation adresini ziyaret edebilirsiniz. ResmiMakamlarla Kişisel Veri Paylaşımı Sigortam Teklif , https://www.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos.php?_=_ziyaretinizeveya üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi;güvenliğiniz ve Sigortam Teklif’in yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçlamücadele ve devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere Sigortam Teklif 'in yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğudurumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ilepaylaşabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Kişisel verilerin korunması Sigortam Teklif için önemli bir konudur. Sigortam Teklif, kişisel verilereyetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veyaimha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır. Sigortam Teklif kişisel verileridepolarken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüşgüvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır. Buna ek olarak, web sitesi/mobiluygulama/mobil sitesi aracılığıyla “Sigortam Teklif”’e kişisel verilerinizi gönderirken, bu verilerSSL kullanılarak aktarılmaktadır.

Sigortam Teklif, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekliteknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.Sigortam Teklif’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılansaldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesidurumunda, Sigortam Teklif bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir vegerekli önlemleri alır.

Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nde YapılacakDeğişiklikler

Sigortam Teklif, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nde her zamandeğişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik/Kişisel Verilerin KorunmasıPolitikası ve İletişim İzni’nin “sigortamteklif.com” sitesine konulmasıyla birlikte derhalgeçerlilik kazanır. İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ndekideğişikliklerden haberdar olmanız için, siz üyelerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır.Kullanıcılar, Üyelik/Kişisel bilgilerini ve iletişim tercihlerini her zaman sisteme girişyaparak güncelleyebilirler. Bu konudaki taleplerinizi [email protected] e-posta adresinee-posta göndererek iletebilirsiniz. Talebiniz 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek,talebinizin sonucu ile ilgili olarak size yazılı şekilde bilgi verilecektir. Bunun yanında,kullanıcılar, “Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni” ile ilgili hertürlü taleplerini de [email protected] e-posta adresine e-posta göndererek iletebilirler.

Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni, Türkiye Cumhuriyetikanunlarına tabidir. Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ninuygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Samsun Merkez Mahkeme ve İcraDaireleri yetkilidir

İletişim İzni

İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ni kabul etmekle, bizimlepaylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajlarınsağlanıp sunulabilmesi ve size özel tanıtım, promosyon, reklam, satış, pazarlama, anket vebenzer amaçlı her türlü elektronik iletişimin telefon, kısa mesaj (SMS), e-posta ve benzeriyollarla yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına,saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve Sigortam Teklif 'in sözleşme ilişkisi içerisinde olduğuüçüncü kişilere aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız.